Vliegvissen in de Achterhoek

Op 13 februari 2008 waren de eerste gesprekken om in de Achterhoek een vliegvis vereniging op te richten. Deze regio was toe aan een vereniging waar vliegvissers samen dingen kunnen ondernemen en kennis kunnen delen op gebied van vliegvissen. Op 8 dec 2008 werden de statuten in een notariële akte opgenemen.

Hoewel wij onafhankelijk zijn opgericht, zijn we natuurlijk geweldig trots op onze "thuis" locatie Visdorado "de Kool".

De afgelopen jaren hebben veel oevers van Achterhoekse beken hun natuurlijke loop terug gekregen en is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Vistrappen maken het mogelijk dat soorten optrekken naar hoger gelegen gebieden. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om met de vliegvishengel te bevissen.

Regelmatig zijn leden van onze vereniging te vinden aan de oevers van deze beken om hun eigen gebonden kunstvliegen te presenteren aan de aanwezige vis.

In het gebied komen blankvoorn, ruisvoorn, snoek en baars enz. voor. Veel kleine voorn maar ook exemplaren van 35 cm en groter.

Vind ons ook op Facebook

Binden

In de fraaie kantine van visdorado "de Kool" vinden onze twee wekelijkse bindavonden plaats. Tijdens deze avonden maakt u met behulp van een ervaren bindinstructeur kennis met diverse bindtechnieken.
Natuurlijk staat ook hier gezelligheid voorop. Het vangen van vis aan een zelf gebonden kunstvlieg geeft iedere vliegvisser een extra kick.
Wil je meer weten hoe je kunstvliegen zelf kunt maken, kom dan gerust een keer langs op een bindavond.
Via het tabblad "Nieuws en Activiteiten" op deze site kunt u de verschillende data vinden wanneer er een bindavond plaatsvind.

VNV Vereniging Nederlandse Viegvissers

Vliegvis Vereniging Heelweg en een groot aantal leden zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)

Wij wensen u veel kijk en lees plezier op onze site.